วีรกรรมพระเจ้าตากสิน มหาบุรุษกู้แผ่นดินสยาม /

ผู้แต่ง
ภาสกร วงศ์ตาวัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นานาบุ๊ค, 2555