วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 54): ผู้คนและวิถีวัฒนธรรมอดีต-ชีวิตปัจจุบัน

Corporate Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันไทยคดีศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1