ไทยรบพม่า : สงครามครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ /

ผู้แต่ง
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ก้าวแรก, 2556