วรรณสาส์นสำนึก /

ผู้แต่ง
สุภา ศิริมานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2