สางสมิง /

ผู้แต่ง
ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอี่ยมกระสินธุ์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5