ออกไปข้างใน /

ผู้แต่ง
นฆ ปักษนาวิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1