เก้าเรื่องสั้น = Nine Stories

ผู้แต่ง
ซาลินเจอร์, เจ.ดี.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไลต์เฮาส์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1