เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย = Essays on Thailand /

ผู้แต่ง
ธนพล จาดใจดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.09593 ธ152อ 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 24
Physical description
248 หน้า : ภาพประกอบ