โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

ผู้แต่ง
พวงทอง ไกรพิบูลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2