สุนทรภู่ ครูเสภาและทะเลอันดามัน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1