สุนทรภู่ ครูเสภาและทะเลอันดามัน /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.911 ส798 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
183 หน้า ภาพประกอบ