การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์

ผู้แต่ง
สุมน อมรวิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 ส841ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
10, 24 หน้า