พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ ฉบับ 3 ภาษา 60,000 คำ /

ผู้แต่ง
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2