ความถนัดทางการเรียนและแบบทดสอบเชาว์ปัญญา

ผู้แต่ง
วินัย ธรรมศิลป์
Corporate Author
จิรภาส ชยานันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2549