พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับตั้งโต๊ะ) /

ผู้แต่ง
สฤษดิคุณ กิติยากร,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5