พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น : อธิบายการใช้คำและวลีที่มักใช้กันสับสน = Effective Japanese usage guide

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7