พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย = H.M. King Chulalongkorn The father of Thai photography /

ผู้แต่ง
ศักดา ศิริพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1