บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร = Village Committees' Roles in Resolving Narcotic Problems in Tambon Sing, Mueang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
วิจิตร จวงจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1