พบถิ่นอินเดีย /

ผู้แต่ง
เนห์รู, ยวาหระลาล
Corporate Author
กรุณา กุศลาสัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3