การสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Democratic Reinforcement In Khwao Wittayakhan School, Tambon Khwao, Selaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ปิยะวดี จันทร์โตพฤกษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1