ความพึงพอใจของผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศต่อการบริหารงานเรือนจำกลางเชียงใหม่ = The Admisnistration Of Sexually Deviant inmates In The Chiang Mai central Prison /

ผู้แต่ง
ไพโรจน์ งาสว่าง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1