ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = Morale and Incentives Of Officials And Empoloyees In Duty Performance At Tambon Administration Organizations In Thawat Buri DistRict, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วารี ศิริจักรหงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ว484ข 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 122 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.