ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของผู้นำชุนชม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Community Leaders' Comprehension Control Act : A Case Study of Krathumlom Municipality, Samphran District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
สนธยา พืชมาก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 346.04 ส191 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 145 หน้า ; 30 ซม.