การรับรู้บลบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของราษฏรอาสาสมัครตำรวจชุมชน สถานีตำรวจภูธรสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Perception Of The Administration Of Community Police Volunteers, Saraphi Police Station, Saraphi District, Chiahg Mai Province /

ผู้แต่ง
ดิษยกรณ์ ไชยวงษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1