เทคนิคการค้นคว้าหาข้อมูลการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด /

ผู้แต่ง
ทิพวรรณ หอมพูล
Corporate Author
ประสาน หอมพูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วังอักษร, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6