การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตสถานีตำรวจภูธรเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = The People's Participation in Crime Prevention in Koh-Tuad Police Station, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
อำพล ชูเมือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553