ปัญหาในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = THE PROBLEMS IN CRIME PREVENTION AND SUPPRESSION OF POLICE OFFICERS IN SARAPHI POLICE STATION, CHIANG MAI PROVINCE /

ผู้แต่ง
สหชาติ ขันชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1