การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Administration According to Good Governance of Primary School Administrators in Muang Distict, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
จรีภรณ์ ล่ามแขก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 จ169ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 161 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.