การศึกษาความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 = A Study of The Readiness inExternal Quality Surveillance of Schools Under Office of Khon Kaen Educational Sevice Area 5 /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ เบี้ยวโกฎิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 ส881ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด) 111 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.