ฉันทลักษณ์ไทย /

ผู้แต่ง
พรทิพย์ แฟงสุด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1