การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's Participation in Making Development Plan of Khaohuakwai Sub-District Admintrative Organization Phunphin District, Suratthani province /

ผู้แต่ง
จิรฐาพร หนูนาวี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 จ564ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 161 หน้า ; 30 ซม.