เอกสารประกอบการเรียนวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
025.56 อ884 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
243 หน้า