ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's Attitude towards the Performance of Traffic Police, San Sai Police Station, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
นิพนธ์ คำหมื่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.287 น616ท 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 194 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.