ความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Police Officers' Satisfaction Toward Duty Performance at Roi Et Police Station, Mueang Roi Et, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สังวาลย์ ศรีโคตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553