การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด /

ผู้แต่ง
อำไพวรรรณ ทัพเป็นไทย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1