การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด /

ผู้แต่ง
อำไพวรรรณ ทัพเป็นไทย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
025.5 อ696ก 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
174 หน้า