ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ = Community Leaders's Satisfaction Toward Police Officers' Duty Performance on Crime Prevention and Suppression of Huai Thap Than Police Station, Huai Thap Than District, Si Sa ket Province /

ผู้แต่ง
ลาวัลย์ ศรีอินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1