ความรู้และความเข้าใจของทหารกองประจำการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล = People's Knowledge on the Public Service of maung Kaew Sub-district Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สงวน ทองสังข์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ส138ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 117 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.