ความรู้และความเข้าใจของทหารกองประจำการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล = People's Knowledge on the Public Service of maung Kaew Sub-district Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สงวน ทองสังข์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1