พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค /

ผู้แต่ง
ปรเมศวร์ วัชรปาณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1