พจนานุกรมศัพย์ล้านนา เฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน

ผู้แต่ง
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2