ความพึงพอใจที่มีต่อการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Satisfaction Towards Self-discipline Reinforcement of Students in the Network Group of Basic Education quality Development at Ban Nom, At sama District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จิตสุภา สุขประเสริฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.5 จ-ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ), 168 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.