การพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = The Development of Students' Disciplinary Promotion at Ban Ngua Ba Community School, Tambon Ngua Ba, Wapi Pathum District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
ประยูร ขูรีรัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.59 ป365ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ)158 หน้า ตาราง 30 ซม.