การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' Participation in Preschool Children Educational Management of Private Schools, Saraphi District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ชฎาพร ปราโมทย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ช114ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ)182 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.