แรงจูงปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Motivation toward Duty Performance in Roi Et Educational Service Office Area 2 /

ผู้แต่ง
บุญช่วย เวียงวิเศษ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 651.3 บ423ร 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 118 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.