หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ /

ผู้แต่ง
กวี รักษ์ชน
Corporate Author
เฉลิมชัย ผิวเรืองนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.011 ก324ห 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
361 หน้า