การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ยิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงเรียนบ้านสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Development of Local Curriculum on the innovation of Gypsum Products from Mae Moh Power Plant, Ban Sobpad School, Mae Moh District, Lampang Province /

ผู้แต่ง
ดวงนภา อินยะยศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.03 ด195ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 418 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.