คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนของบุคลากร โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = School Executives' Desirable Characteristics in School Personnel's Opinion at Wat Luang Wittaya School, Mueang District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
สุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส-ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.