ศึกษาการดำเนินงานการจัดกิจกรรมด้านกีฬา โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด = A Study of Carrying Out Sports Activities of Local Athletics School Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พิทักษ์ ปุยฝ้าย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.89 พ673ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 98 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.