ความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Community's Expectation Towards the Educational Management of the Border Patrol Police School Under Poyal Patronage 2, Phrao District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
คนึง ทนันชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.285 ค142ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 172 หน้า ; 30 ซม.