ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion of Educational Personnel and students on factor Affecting Educational Administration in Sribunruang pariyattisuksa School, Mueang District, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
พระสมบูรณ์ คุณวีโร (ใจอารีย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส257ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ), 140 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.