การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี = Community Participation in Educational Management, Nongsaeng District, Udon Thani Province /

ผู้แต่ง
สุชัญญา สัตยาวัน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.03 ส757ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 108 หน้า ; 30 ซม.