การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนในโรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา = The Use of Information Technology of Teachers in Hat Yai Technology School, Bangklam District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ ศรีบุญแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 003.54 พ697ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด) 139 หน้า ; 30 ซม.